Н А Р Е Д Б А №4

от 22.05.2008 г.

за

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на Община Годеч

Измененa с Решение № 132 по Протокол № 11 от 29.12.2017 г. на ОбС-Годеч

Вижте ТУК;