Съобщения-Общинска администрация

      На 14.06.2018 година, в сградата на Народно читалище "Иван Вазов 1947", гр.Костинброд се проведе Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регоин Костинброд, включващо общините: Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман.

Протокола от събранието
Вижте ТУК:

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от г-н Борислав Кирилов Борисов, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

1. На 31 май 2018 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати ,,КЛЮ 4 СК” при доза 120 мл/дка. и ,,ХЕРБОКСОН ТОП” при доза 100 мл/дка.

Подлежащите на третиране са терени с площ 30 декара, находящи се в землището на гр. Годеч в местност ,,Кавасилица”, в масиви № 17, отстоящи от гр. Годеч на 3 км и отстояние от съседното с. Туден на 5 км.

2. На 01.06.2018 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати ,,КЛЮ 4 СК” при доза 120 мл/дка. и ,,ХЕРБОКСОН ТОП” при доза 100 мл/дка.

Подлежащите на третиране са терени с площ 70 декара, находящи се в землището на гр. Годеч в местност ,,Гладно поле”, в масиви № 36, отстоящи от гр. Годеч на 3 км и отстояние от съседното с. Туден на 5 км.

Вижте ТУК:

================================================================

Заповед № 195 от 09.05.2018 г.

 Забрана за ползване на реки и водни обекти, на територията на община Годеч, като зони за къпане, плуване и водни спортове.

Вижте ТУК:

==============================================================================

Андрей Кънчов Евтимов съобщава, че има инвестиционно предложение

Вижте ТУК:

======================================================

АКСАКАЛ-ИПС ООД,чрез своя управител, съобщава, че има инвестиционно предложение

Вижте ТУК:

======================================================

Страхил Младенов Симов съобщава, че има инвестиционно предложение

Вижте ТУК:

======================================================