Съобщения-Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА, ПОСЕЩАВАЩИ ДГ „ЮРИЙ ГАГАРИН”- ГР. ГОДЕЧ

     Във връзка с излъчен репортаж на БТВ от 25.09.2018 г., по повод недоказани и непроверени твърдения от страна на две майки, че техните деца са нахапани от дървеници в детската градина, Община Годеч уведомява всички заинтересовани за следното:

     На 25.09.2018 г. след излъчване на репортажа, незабавно се извършиха проверки в сградата на детската градина от компетентните органи - четирима представители на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ и представител на специализирана ДДД фирма, извършваща дезинсекция и дератизация.

Заключенията на компетентните органи са категорични:

  1. Детската градина е в изрядно хигиенно състояние.
  2. Не се констатира наличие на креватна дървеница под никаква форма. Не се установиха следи от тяхна физиологична дейност, мумификация, следи от зацапвания по спалното бельо, матраци, дюшеци, както и по твърдите части на детските креватчета.

     Във връзка с гореизложеното Община Годеч категорично отхвърля отправените обвинения и твърдения в национален ефир, които поставят под съмнение хигиената в детското заведение и здравето на децата и ги определя като напълно неоснователни и неверни.
============================================================

Съобщение

Уважаеми съграждани,

Във връзка с текущия ремонт на третокласен път № 813 Драгоман – Прекръсте- Каленовци - Годеч за периода от 21.09.2018 г. до 04.10.2018 г. в часовия пояс от 10:00 ч. до 14:00 ч. пътя ще бъде затворен за движение в двете посоки в участъка землище Прекръсте!

Моля, при пътуване в дадената посока да се съобразите с този период за да се предотвратят инциденти и дискомфорт за вас и работниците на място.

Благодарим за проявеното разбиране!

Приложено График за изпълнение на Асфалтови работи 

=================================================================

В Н И М А Н И Е !!!

     На 31.08.2018 г., ще се извърши есенна дезакаризация на тревните площи, както следва:

Ø Централен градски парк и междублоково пространство;

Ø СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – I база;

Ø СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – II база;

Ø ДГ ,,Юрий Гагарин”.

     Карантинен срок: 24 часа.

     Препарат, с който са обработват тревните площи: ,,Ротрин 200”.

   Антидот: ,,Симптоматичен антидот”

==============================================================================

Становище по екологична оценка за съгласуване на Общ устройствен план на Община Годеч

Вижте ТУК:

=========================================================

Инвестиционно предложение за изграждане на жилищна сграда
от Александър Ерменков

Вижте ТУК:

============================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички собственици на самоходна земеделска и горска техника, че на 25.07.2018 год. от 09:30 до 11:30 часа пред Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед.

На същата дата да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези чиято техника домува или работи на територията на община Годеч.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени Заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

За допълнителна информация:

GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

GSM – 0884930745 – инж. Станка Василева

===========================================================================================================