Съобщения - общи

Годишен технически преглед на ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА на 11.07.2023 година - Областна дирекция „Земеделие”

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

    
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че на 11.07.2023 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си.
   При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

=======================================================

Здравно-иинформационен материал по повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества - 20062023

      Във връзка с отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества, РЗИ – Софийска област Ви предоставя здравно-информационен материал. Чрез него имате възможност да се запознаете с целите и видовете превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
      По данни на Национален фокусен център за наркотици и наркомании НАЙ-ЧЕСТО УПОТРЕБАТА НА ДРОГИ ЗАПОЧВА НА 12-13 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, отначало със скритата употреба на разрешени вещества (тютюн, алкохол и инхаланти), а след това се преминава към употреба на неразрешени дроги, като марихуаната обикновено е първата от тях. Тази последователност – от тютюн и алкохол към марихуана и след това към твърди дроги, се доказва в много дългосрочни международни изследвания.

Вижте "ПРЕВЕНЦИЯ НА  УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА"  --  тук:
====================================

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН --23052023

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН,

        В изпълнение на Административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. по проектно предложение „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“, имаме удоволствието да ВИ поканим за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Берковица, Годеч и Драгоман.
Събитието ще се проведе на 26.06.2023 г. от 15:30 часа в заседателна зала на Община Берковица при следния дневен ред:

1.  Учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
2.  Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;
3.  Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;

Всички желаещи е необходимо в срок до 22 юни 2023 г., да попълнят заявление за участие в учредителното събрание и да се запознаят със следните материали:
-  Условия за допустимост на МИГ, съгласно Указания на УО на ПРСР;
-  Проект на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;
-  Декларация за самоопределяне /за физическите лица/.

Вижте ПОКАНАТА -- тук:

Приложения към публикацията:
1. Проект на Устав;
2. Заявление учредител;
3. Изисквания към нов МИГ;
4. Декларация учредител-ФЛ;
5. Декларация членство II.
===================================================================

Анкетно проучване на тема „Изследване на удовлетвореността от прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие върху бенефициентите/кандидатите от територията на МИГ“ -- 15052023

Уважаеми съграждани,

Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч, като се включите в настоящата анкета:

Линк към анкетата -- ТУК:  
или копирайте следния адрес във Вашия браузер.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUVopgKWdMXBk3y1nmvyHhCp6ePSGJXCrYvvbzhBdQfYa3-A/viewform?usp=sf_link

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
тел.0884 415 261
==============================================

Анкетна карта на тема „Проучване на възможностите за развитие на социално предприемачество чрез стратегия за ВОМР и потенциала за развитие на социална икономика на територията“ -- 10052023

Уважаеми съграждани,

      Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на проучването относно разработваната нова Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч, което цели да проучи нагласите, потенциала и възможностите за развитие на социално предприемачество и социалната икономика на територията на общини Берковица, Годеч и Драгоман.

Линк към анкетата -- ТУК:  
или копирайте следния адрес във Вашия браузер. сиhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFEqXEd_VXyQR07C3yP8D1M9Oyx42XxFrPQ78qSYS7duQk2Q/viewform?usp=sf_link

===================================================

Публикуване на обща информация относно ограничителните мерки на ЕС --27042023

Публикуване на обща информация относно ограничителните мерки на ЕС
Вижте ТУК:

---------------------------------------------------
======================================================