ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

    До всички участници в ОП по ЗОП за избор на изпълнител на ОП с предмет: "Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”, финансиран по мярка 322 на ПРРС"

    Във връзка с постъпило искане за разяснение по горепосочената процедура от 13.02.2014г, предоставяме следната информация: ВИЖТЕ В ПРИЛОЖЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ

детайли

Проектна документация

спецификации

врати

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

чертеж ГРТ

чертеж ГРТ - архивиран

отговори на поставени въпроси

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

публикувано на : 03.02.2014 г.

 

Изтеглянето на "ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне" ; "технически проект" и "Документи за участие" е спряно към 04.03.2014г., поради обжалване на Решението за откриване на Процедурата и наложена временна мярка - Спиране на Процедурата.

 

 Документи за участие

 технически проект

 ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне

 Обявление в АОП

решение форма АОП