ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Извършване на строително-монтажни работи на обекти в проекта „Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника"".