Текущи процедури

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч, общ.Годеч

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т. 238, о.т. 238А и о.т. 238Б , кв.138, гр. Годеч,община Годеч”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки” - 6

Допълнение към "ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне"

Приложение №19.1 - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Краен срок за изтегляне на "КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА" - 17.00 часа на 28.04.2014г

 

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки” - 5

         С Решение за промяна 160/24.04.2014г. се премахва "временната мярка за спиране" и се  възстановява ПРОЦЕДУРАТА.

В приложените файлове се публикува отново цялостната ДОКУМЕНТАЦИЯ, заедно с постъпилите ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ към тях. Няма промяна спрямо вече публикуваните документи в предходните статии по ПРОЦЕДУРАТА. Променят се САМО сроковете (датите) по ПРОЦЕДУРАТА.

Краен срок за изтегляне на "ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне" - 17.00 часа на 28.04.2014г

ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне

Документация - указания

Обявление в АОП

Въпроси и отговори - 17.02.2014

Въпроси и отговори - 04.03.2014

Проекти - Читалище

-Решение за ПРОМЯНА

решение форма АОП