ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

 

 

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

otgovori