ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

открита процедура с ID 646401                                                публикувано на: 03.02.2015    

ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч, общ.Годеч.

1. Обявление в АОП-646401 

2. Решение АОП-646397

3. Документация за участие

4. Технически проекти

5. Образци на документи

 

 

 

Към цялата документация

 открита процедура с ID 646241                                                                           публикувано на:02.02.2015

ПРЕДМЕТ: 
Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, упи XVI-за озеленяване,кв.138, гр.Годеч, общ. Годеч

1. Обявление в АОП-646241                                          

2. Решение АОП-646233                      

3. Документация за участие

4. Технически проекти  

5. Образци на документи

Към цялата документация

публична покана с ID 9037567                                                                             публикувано на:18.12.2014

ПРЕДМЕТ: 
"Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч на територията на град Годеч."

 

 

1. Покана в АОП

2. Документация за участие

3. Образци на документи

 

 

Към цялата документация

публична покана с ID 9037450                                                                            публикувано на:15.12.2014

ПРЕДМЕТ: 
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч

1. Покана в АОП 

2. Документация за участие  

3. Образци на документи 

 

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9034480                                                                             публикувано на: 21.11.2014

 

 1. Договор № 93/27.10.2014 

 2. Анекс към договор № 93/27.10.2014

3. Договор № 94/27.10.2014 

 4.Аннекс към договор № 94/27.10.2014