Съобщения - общи

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ -- обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други -15082022

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

•   Обучение на тема: "Прилагане на ПМС №160- Подготовка и изпълнение на процедури"
 05 септември 2022 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
08 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 
    Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

•   Обучение на тема: "Права и задължения на бенефициента в периода на изпълнение и мониторинг на проекта"
07 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
09 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
   Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

В срок до 02 септември 2022 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
•   Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д – р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305 или на тел.: 0884 415 261;
==========================================================

МИГ–Берковица и Годеч --- АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

     Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч, В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми:
1)„Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“;
2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“. 
     Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите страни на територията на МИГ чрез анкета-въпросник. Данните от анкетата ще бъдат систематизирани и обобщени и ще бъдат използвани при изготвянето на анализите. Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас! Въпросите от анкетата са достъпни на следните адреси:

1. „Кръговата икономика - възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност   на територията на МИГ - Берковица и Годеч“

2. „Дигитализацията – възможност или препятствие“


Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
тел.0884 415 261

=====================================================

О Б Я В А за предварителни регистри на имотите за формиране на масиви за ползване за орна земя за стопанската 2022/2023г. в землищата на територията на община Годеч -- съгласно чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ --04082022

      Общинската служба по земеделие гр. Годеч уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване  /формиране на масиви за ползване/ в землищaта на територията на Община Годеч.
Регистрите се намират в ОСЗ Годеч.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022 г.
 
                                     Общинска служба по земеделие гр. Годеч
04.08.2022 година
===================================================

Съобщение за промяна в крайния срок по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.581 - мярка 19.2-7.5, към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“

         Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.581 - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайния срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа  на 31.08.2022 г.   

Вижте ОБЯВАТА -- ТУК:

====================================================

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ -- здравно-информационни материали, разработени от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ - 29072022

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.       Тел. 02/807 87 00  

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, Ви представя здравно-информационни материали, разработени от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област:
   СЛЪНЧЕВИЯТ И ТОПЛИННИЯТ УДАР - ЧЕСТИ БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО. Как да защитим себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г.“
    Вторият материал: „Слънцето-приятел или враг е с акцент върху превенцията на децата от слънчевата радиация. 

Чрез запознаване с информацията, обществеността ще се запознае с лесно изпълними практически действия, по застъпените теми.

 За контакти: отд. “ПБПЗ”, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
==========================================

Писмо на д-р Розалина Чобанова - директор на РЗИ Софийска област -- 26072022

        Във връзка с писмо с Изх. № 04-29-40/19.07.2022г. от Министерство на здравеопазването по повод "Инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет" на Министерство на електронното управление, предоставяме на Вашето внимание следните информационни материали. Документите са предназначени за родители и преподаватели, за деца, за бизнеса и за създателите на политики. Препоръките в тях включат правни и политически рамки за предотвратяване на вредите, причинявани на децата в цифровата среда:

КРАТКО_ПОЛИТИЧЕСКО_ОПИСАНИЕ_МЕЖДУНАРОДЕН_СЪЮЗ_ПО_ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

НАСОКИ_ЗА_СЪЗДАТЕЛИТЕ_НА_ПОЛИТИКИ_В_ОБЛАСТТА_НА_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕЦАТА_ОНЛАЙН

НАСОКИ_ОТНОСНО_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕТЕТО_ОНЛАЙН

==============================================================