ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

публична покана с ID 9039528                                                публикувано на: 09.03.2015

ПРЕДМЕТ: 
“Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л. и паркови кошчета за нуждите на Община Годеч”

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие

3. Договор – проект

4. Образци на документи

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 649127                                                            публикувано на: 18.02.2015

ПРЕДМЕТ:
Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите.

1. Решение в АОП - 649127 

 

Към цялата документация 

открита процедура с ID 646401                                                публикувано на: 18.02.2015    

ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч, общ.Годеч.

 

1. Решение АОП-648674-промяна 

2. Документация за участие променена  

 

 

Към цялата документация

 открита процедура с ID 646241                                                                           публикувано на:17.02.2015

ПРЕДМЕТ: 
Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, упи XVI-за озеленяване,кв.138, гр.Годеч, общ. Годеч

1. Решение АОП-648674-промяна .

2. Документация за участие променена 

Към цялата документация

открита процедура с ID 646401                                                публикувано на: 03.02.2015    

ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч, общ.Годеч.

1. Обявление в АОП-646401 

2. Решение АОП-646397

3. Документация за участие

4. Технически проекти

5. Образци на документи