ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Публична покана  с ID 9049950                                                            публикувано на: 28.01.2016

ПРЕДМЕТ:   “Доставка на горива за автомобилите, собственост на община Годеч”

1. Покана в АОП - 9049950

2. Документация за участие

3. Образци на документи

4. Проект-Договор

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 710465                                                           публикувано на: 28.01.2016

ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2016 г.”

1. Обявление в АОП-710465

2. Решение АОП-710463

3. Документация за участие

4. Образци на документи

5. Договор-проект

Към цялата документация

публична покана с ID 9049814                                                                 публикувано на: 22 Януари 2016

ПРЕДМЕТ: “Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по установени маршрути до учебните заведения на територията на община Годеч”

1. Покана в АОП

2. Документация за участие

3. Образци на документи

4. Маршрутно разписание

5. Проект-Договор

Към цялата документация

публична покана с ID 9048698                                                                  публикувано на: 08.12.2015

ПРЕДМЕТ: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч"

1. Покана в АОП                         

2. Документация за участие         

3. Образци на документи

Към цялата документация

публична покана с ID 9046882                                                                             публикувано на: 19.10.2015

ПРЕДМЕТ: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища  и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2015/2016 година"

1. Покана в АОП                         

2. Документация за участие       

3. Образци на документи