ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

публична покана с ID 9046882                                                                             публикувано на: 19.10.2015

ПРЕДМЕТ: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища  и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2015/2016 година"

1. Покана в АОП                         

2. Документация за участие       

3. Образци на документи          

Към цялата документация

публична покана с ID 9046706                                                                             публикувано на: 13.10.2015

ПРЕДМЕТ: "Доставка на твърди горива за отопление / дърва и пелети / за нуждите на Общинска администрация-Годеч и ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч  за отоплителен сезон  2015г./2016г. "

1. Покана в АОП 

2. Документация за участие

3. Образци на документи   

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 685933                                                            публикувано на: 04.09.2015 

 

ПРЕДМЕТ:

Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”

1. Решение в АОП - 685933

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 682846                                                            публикувано на: 17.08.2015 

ПРЕДМЕТ:

Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Подобряване средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на "Народно читалище Никола Йонков Вапцаров - 1899" и изграждане на три броя децки площадки"

1. Решение в АОП - 682846

Към цялата документация

открита процедура с ID 676789                                                                             публикувано на: 10.07.2015

ПРЕДМЕТ: 
                      " Изработване на проект за Общ устройствен план на община Годеч "

1. Обявление в АОП                     

2. Решение в АОП                        

3. Документация за участие          

4. Образци на документи              

5. Планово задание                      

6. Договор-проект