Съобщения-Общинска администрация

Извадка от Неофициален раздел бр.81 от 11.10.2022 г. на ДВ

      49. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 70 по протокол № 9 от 4.08.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 25 и 27, както следва: прекъсва се улица между о.т. № 121 и 119а (нова), като се обособяват две задънени улици с о.т. № 122-121 и с о.т. № 119-119а; квартали с № 25 и 27 се обединяват в нов квартал № 25; премахват се УПИ с № I-23, II-23 и III-23; образуват се нови УПИ с № XXVII-23, XXVIII-23 и XXIX-23; изменя се регулацията на УПИ с № XI-23 и XII-23.
      Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
6275

Дата на публикуване в Държавен вестник""  11.10.2022 г.

==================================================================================: 

ЗАПОВЕД  № РД-369
гр. Годеч,  30.09.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-11/31.08.2022 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 82 от Протокол № 11/29.09.2022 г. на Общински съвет - Годеч
НАРЕЖДАМ:
     Възлагам на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“, ЕИК 122036911, със седалище и адрес на управление: град Годеч, община Годеч, ул. „Нишава“ № 17, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2022 г. до сключване на договор с избран изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 31.03.2023 г.  по следните линии:
Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София – 50 км.             07:30 ч. София – Годеч – 50 км.
08:00 ч. Годеч – София – 50 км.            10:00 ч. София – Годеч – 50 км.
10:00 ч. Годеч – София – 50 км.             12:00 ч. София – Годеч – 50 км.
14:00 ч. Годеч – София – 50 км.             17:00 ч. София – Годеч – 50 км. 
18:10 ч. Годеч – София – 50 км.             19:30 ч. София – Годеч – 50 км.

Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.
... ... ...

Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема --  Вижте ТУК:
--------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД  № РД-369 --- ВижтеТУК:
Приложение 1 --- ВижтеТУК:
===================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

       От 01.10.2022 г. общественият превоз на пътници по утвърдените републиканска и общинска транспортни схеми ще се осъществява от превозвача ЕТ „ДИАС – Иво Сотиров” при непроменен ценоразпис на билетите и следните маршрутни разписания:

Републиканска транспортна схема

Общинска транспортна схема

==========================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.76 от 23.09.2022 г. на ДВ

81. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 76 по протокол № 10 от 31.08.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на махала Молак, гр. Годеч, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ XIV-177, 249 и XVI-182 от кв. 17; премахва се УПИ XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ XIV-177 и XVI-249 в кв. 17, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249; образува се нов УПИ XII-249 в кв. 18, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249. Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област. 
6058

Дата на публикуване:  28.09.2022 г.

==============================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
За поредна година Община Годеч се включва в кампанията ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

       На 17 септември 2022 г. всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата чрез почистване на обществени места, както и в районите на местоживеене.  

Координатор: Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч.  Телефон за връзка: 0885579310.

     Сборен пункт на доброволците, които ще се включат в кампанията на 17 септември 2022 г. в 9:00 часа: пред сградата на Община Годеч.
Заявки за извозване на събраните отпадъци ще се приемат до 12:30 часа на 17 септември 2022 г. на следните телефони:
0885579310 – Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч.
0893001723 – Кирил Киров – организатор дейности към ,,Звено чистота”, Община Годеч.
===========================================

ПРОТОКОЛ по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. -- Вижте ТУК:
Приложение 1 към Протокола по чл.6  -- Вижте ТУК:
Приложение 2 към Протокола по чл.6  -- Вижте ТУК:
===============================================================