Съобщения-Общинска администрация

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма от юридическото лице ,,Румакс М” ЕООД, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

      В периода от 05 юни 2023 г. до 09 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат ,,Леопард 5 ЕК” при доза 200 мл./дка и третиране на пшеница с препарати ,,Биатлон 4Д” при доза 5 гр./дка и ,,Кустодия” при доза 100 мл./дка.

1. Подлежащи на третиране терени: масив № 28 с площ 50 дка в местност ,,Трилкинци”, в землището на гр. Годеч.
2. Подлежащи на третиране терени: масив № 3 с площ 750 дка в ,,Каленовски блок”, в землището на с. Каленовци.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.
========================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма от юридическото лице ,,Румакс 63” ЕООД, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

      В периода от 05 юни 2023 г. до 08 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарати ,,Леопард 5 ЕК” и ,,Замзар” при доза 200 мл./дка и третиране на пшеница с препарати ,,Биатлон 4Д” при доза 5 гр./дка и ,,Кустодия” при доза 100 мл./дка.
1. Подлежащи на третиране терени: масив № 30 с площ 200 дка в местност ,,Пепелница”, в землището на гр. Годеч.
2. Подлежащи на третиране терени: масив № 31 с площ 80 дка в местност ,,Балталъка ридо”, в землището на гр. Годеч.
3. Подлежащи на третиране терени: масив № 35 с площ 200 дка в местност ,,Царина Търне”, в землището на гр. Годеч.
4. Подлежащи на третиране терени: масив № 36 с площ 200 дка в местност ,,Гл. поле”, в землището на гр. Годеч.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.
===============================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

       В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма от г-жа Марияна Миткова Станоева, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

      В периода от 05 юни 2023 г. до 08 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат ,,Леопард 5 ЕК” при доза 200 мл./дка и третиране на пшеница с препарати ,,Биатлон 4Д” при доза 5 гр./дка и ,,Кустодия” при доза 100 мл./дка.

1. Подлежащи на третиране терени: масив № 4 с площ 160 дка в местност ,,Магулица връх”, в землището на с. Разбоище.
2. Подлежащи на третиране терени: масив № 28 с площ 40 дка в местност ,,Трилкинци”, в землището на гр. Годеч.
3. Подлежащи на третиране терени: масив № 29 с площ 200 дка в местност ,,Глоговете”, в землището на гр. Годеч.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.
===========================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

        В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от г-н Венислав Руменов Георгиев, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

    В периода от 05 юни 2023 г. до 08 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на пшеница с препарати ,,Биатлон 4Д” при доза 5 гр./дка и ,,Кустодия” при доза 100 мл./дка.
Подлежащи на третиране терени: масив № 36 с площ 95 дка в местност ,,Гл. поле Говнюша”, в землището на гр. Годеч.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.
========================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма от г-жа Венетка Борисова Иванова, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

       В периода от 05 юни 2023 г. до 09 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарати ,,Леопард 5 ЕК” и ,,Замзар” при доза 200 мл./дка и третиране на пшеница с препарати ,,Биатлон 4Д” при доза 5 гр./дка и ,,Кустодия” при доза 100 мл./дка.

1. Подлежащи на третиране терени: масив № 28 с площ 40 дка в местност ,,Трилкинци”, в землището на гр. Годеч.
2. Подлежащи на третиране терени: масив № 11 с площ 600 дка в местност ,,Меджаци”, в землището на с. Върбница.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.

==================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-229
Гр. Годеч, 05.06.2023 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със сключени договори за изпълнение на строително-монтажни дейности № Д-64/29.05.2023 г. с предмет „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, Етап 3 – улица „Елин Пелин” в град Годеч – о.т. 34 – 42”, № Д-65/29.05.2023 г. с предмет „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, Етап 4 – улица „Йордан Йовков” в град Годеч – о.т. 48 – 45”, № Д-66/29.05.2023 г. с предмет „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, Етап 6 – улица „Парижка комуна” в град Годеч – о.т. 75 – 441” и № Д-67/29.05.2023 г. с предмет „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, Етап 7 – улица „Явор” в град Годеч – о.т. 77 – 78”

Н А Р Е Ж Д А М:   

I.  Забранявам спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Елин Пелин” – о.т. 34-42, улица „Йордан Йовков” – о.т. 48-45, улица „Парижка комуна” – о.т. 75-441 и улица „Явор” – о.т. 77-78 в град Годеч, за времето от 06.06.2023 г. до приключване на строително-ремонтните дейности на обектите или отмяна на настоящата Заповед.
.... .... ...

Вижте Заповед №РД-229 -- ТУК:
====================================