Съобщения

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Годеч и Екологична Оценка към него

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект

на Общ устройствен план на Община Годеч и ЕО към него

На основание чл.127, ал.1 и 2 от Закона за устройство но територията и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 10.05.2017г. – 09.06.2017 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Годеч и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Информация за възложителя:

Възложител на Общ устройствен план и на Екологичната оценка към него е Община Годеч с адрес: п.к. 2240, гр. Годеч, пл.Свобода №1, тел. 0729/2-23-00, факс 0729/2-35-13, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
представлявана от Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч;
Лица за контакти : Емилия Николова, Илиана Григорова

Вижте пълния текст ТУК.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Общ Устройствен План
2. Екологична Оценка
3. Оценка Степента на Въздействие

ПРОВЕДЕНО Публично обществено обсъждане - 21.06.2017г.
1. Документи с промяна след обсъждането

==================================================================================

В ПОДКРЕПА НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА - доброволният принос на отделния човек за собственото здраве и благополучие

Национален център за обществено здраве и анализи

Какво ще спечелите, ако спрете да пушите

Препоръки за здравословно хранене

Солта - ползи и вреди за здравето

Хипертонията - причини и профилактика

=================================================================

Пролетна дезакаризация на тревните площи

В Н И М А Н И Е !!!

     На 28.04.2017 година, ще се извърши пролетна дезакаризация на тревните площи, както следва:

  • Ø Централен градски парк и междублоково пространство;
  • Ø СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров”;
  • Ø НУ ,,Христо Ботев”;
  • Ø ДГ ,,Юрий Гагарин”.

     Карантинен срок - 24 часа.

     Препарат, с който са обработени тревните площи:
,,Ротрин 200”.

   Антидот: Атропин

=================================================================================================

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №8 от 31.01.2017

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Вижте пълния текст ТУК

Проект за ИЗМЕНЕНИЯ - Вижте ТУК

=====================================================================================================

Предложение за изменение и допълнение на Наредба 8 от 31.01.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

           Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №459/18.04.2017 г. по Адм.дело №335/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел «Български правозащитен алианс», против разпоредбата на чл.4, ал.4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч. Наредбата е приета с Решение № 6 по Протокол № 1 от 31.01.2017 г.

Всеки нормативен акт, в това число и издаден от общински съвет, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен (чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 76. ал. 3 от АПК). При спазване на тези изисквания, колективният орган на съответната община разполага с нормативно установено правомощие да доразвие с наредба нормите на закона, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в закона.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви - Вижте ТУК

==================================================================================================

 

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м.

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/
за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м.

ЗАПОВЕД №247 за отдаване под наем

====================================================================

Подкатегории